14KW 0.73-CT زمرد برش - 0.07 ct RB VS-G

قیمت عادی
$2,890.00 USD
قیمت فروش
$2,890.00 USD
قیمت عادی
هزینه ارسال در هنگام تسویه حساب محاسبه می شود.
سیاست بازگشت

مقداری متن

مشاهده جزئیات کامل
14KW 0.73-CT emerald cut - 0.07 ct RB VS-G  Farsi Jewelers
  • 14KW 0.73-CT emerald cut - 0.07 ct RB VS-G  Farsi Jewelers
14KW 0.73-CT emerald cut - 0.07 ct RB VS-G  Farsi Jewelers