دستبند 14KW 2 CTW Lab-Grown Diamond Line 7 1/4"

قیمت عادی
$2,500.00 USD
قیمت فروش
$2,500.00 USD
قیمت عادی
هزینه ارسال در هنگام تسویه حساب محاسبه می شود.
شرح
  •  Material: 14K Gold
  • Primary Stone: 2.00 ctw Round Lab-Grown Diamonds
سیاست بازگشت

مقداری متن

مشاهده جزئیات کامل
14KW 2 CTW Lab-Grown Diamond Line 7 1/4" Bracelet  Farsi Jewelers
  • 14KW 2 CTW Lab-Grown Diamond Line 7 1/4" Bracelet  Farsi Jewelers
14KW 2 CTW Lab-Grown Diamond Line 7 1/4" Bracelet  Farsi Jewelers