14KW Pendant 1-ct LG-RB Diamond w/chain

قیمت عادی
$1,249.00 USD
قیمت فروش
$1,249.00 USD
قیمت عادی
هزینه ارسال در هنگام تسویه حساب محاسبه می شود.
شرح
 •  Material: 14K Gold
 • Primary Stone: 1.00 carat Round Lab-Grown Diamonds
 • Primary Stone Count: 1
 • Chain: 16 inches, Solid cable chain
سیاست بازگشت

مقداری متن

مشاهده جزئیات کامل
14KW Pendant 1-ct LG-RB Diamond w/chain Farsi Jewelers
14KW Pendant 1-ct LG-RB Diamond w/chain Farsi Jewelers
14KW Pendant 1-ct LG-RB Diamond w/chain Farsi Jewelers
 • 14KW Pendant 1-ct LG-RB Diamond w/chain Farsi Jewelers
 • 14KW Pendant 1-ct LG-RB Diamond w/chain Farsi Jewelers
 • 14KW Pendant 1-ct LG-RB Diamond w/chain Farsi Jewelers
14KW Pendant 1-ct LG-RB Diamond w/chain Farsi Jewelers
14KW Pendant 1-ct LG-RB Diamond w/chain Farsi Jewelers
14KW Pendant 1-ct LG-RB Diamond w/chain Farsi Jewelers