6 عدد ایستگاه دایره نیمه باز ADJ.NECK,LB

قیمت عادی
$499.00 USD
قیمت فروش
$499.00 USD
قیمت عادی
هزینه ارسال در هنگام تسویه حساب محاسبه می شود.
شرح
 • فلز: 14K زرد

 • طول زنجیر: 18 اینچ

سیاست بازگشت

مقداری متن

مشاهده جزئیات کامل
6PC HALF OPEN CIRCLE STATION ADJ.NECK,LB Farsi Jewelers
6PC HALF OPEN CIRCLE STATION ADJ.NECK,LB Farsi Jewelers
6PC HALF OPEN CIRCLE STATION ADJ.NECK,LB Farsi Jewelers
6PC HALF OPEN CIRCLE STATION ADJ.NECK,LB Farsi Jewelers
 • 6PC HALF OPEN CIRCLE STATION ADJ.NECK,LB Farsi Jewelers
 • 6PC HALF OPEN CIRCLE STATION ADJ.NECK,LB Farsi Jewelers
 • 6PC HALF OPEN CIRCLE STATION ADJ.NECK,LB Farsi Jewelers
 • 6PC HALF OPEN CIRCLE STATION ADJ.NECK,LB Farsi Jewelers
6PC HALF OPEN CIRCLE STATION ADJ.NECK,LB Farsi Jewelers
6PC HALF OPEN CIRCLE STATION ADJ.NECK,LB Farsi Jewelers
6PC HALF OPEN CIRCLE STATION ADJ.NECK,LB Farsi Jewelers
6PC HALF OPEN CIRCLE STATION ADJ.NECK,LB Farsi Jewelers